Eesmärgid ja tegevused 2017

Ühingu eesmärgid on: 

  •  Väärtustada Eesti ja Läänemaa algupärast rahvakunsti, hoida ja arendada käsitöötraditsioone.
  • Läänemaa käsitöö turundamine.
  • Tootearenduse arendamine ja toodete turustamise korraldamine.
  • Koolituste korraldamine.
  • Koostöö erinevate organìsatsiooníde, seltside ja ettevõtjate vahel.
  •  Läänemaa käsitöötegijate koondamíne ja info levitamine ning vahendamine.
  • Käsitöö ja rahvakunstiga seonduvate ürituste ja koolituste korraldamine ning  temaatiliste arenguprojektide algatamíne.

 

Tegevuskava aastaks 2017

mai – üldkoosolek-uue juhatuse valimine

juuli – august –uue kodulehe valmimine,

august – ühine müügilett Valge Daami laadal

oktoober– Käsitöökojad Üle Maa

mai – detsember Läänemaa Meenekonkurssi ettevalmistamine ja välja kuulutamine

september – detsember 2019 Loov Eesti +Maa projektipartner Läänemaal

 

Uuendatud 23.08.2017