Juhatus

Tiina Ojamäe        email: tiinaojamae@gmail.com
Urve Sikemäe       email: urve@ustuudio.ee
Kesti Koiduste      email: kerstikoiduste@hotmail.com
Viivika Pall            email: viivika.pall@gmail.com

 

Uus juhatus alustas tööd alates 10.mai 2017.

 

Endised juhatuse liikmed:

Raul Sas (2013-2017)

Marju Heldema (2013-2014) ja (2015-2017)

Liisa Tomasberg (2014-2015)

Kaire Tammet (2013-2014)